Altres formes per a obtindre la nacionalitat

Altres formes per a obtindre la nacionalitat

Els requisits, així com la documentació necessària per a l'obtenció o recuperació de la nacionalitat espanyola en cas diferent de la residència, és complexa, per això és convenient que els interessats acudisquen personalment a les oficines del Registre Civil.