T'interessa

Fe de vida

Fe de vida

Certificats de fe de vida, o fe de vida i estat de solteria o divorciat: ha d'acudir personalment l'interessat al Registre Civil, amb DNI i llibre de família.
Si l'interessat està impedit, en el seu domicili o hospital, podrà personar-se una altra persona, i aportar certificat mèdic recent (no més de 15 dies), o altres documents en casos especials. No s'expedix fe de casat, perquè basta per a provar-lo el certificat de matrimoni.