Visualització de contingut web

Certificats vía web

Si necessites un Certificat de Naixement, Matrimoni o Defunció, podràs sol¿licitar-lo directament al Registre Civil de la Comunitat Valenciana on conste inscrit aquest esdeveniment, rebent-lo en pocs dies en el teu domicili mitjançant correu ordinari. Si necessites un certificat d'un Registre Civil d'altra Comunitat Autònoma has d'accedir a la pàgina web del Ministeri de Justicia.

Visualització de contingut web

Cita Prèvia

Si has d'acudir personalment al Registre Civil, podrás sol·licitar dia i hora amb antelació, el que t'evitarà que pèrdides de temps innecessàries.

Visualització de contingut web

Com puc demanar un certificat de Naixement?

 • A través del correu electrònic (enllaç amb la pàgina web de la Generalitat o accedint directament a este enllaç)
 • Per correu ordinari
 • Entrant en l'adreça web del Ministeri de Justícia: http://www.mjusticia.gob.es/, en l'apartat "TRÁMITES Y GESTIONES PERSONALES" i seguint els passos.

Correu electrònic:

Solicitud Telemàtica de Certificat de Naixement

Per a obtindre d'aquesta manera el certificat cal ressenyar una adreça de correu electrònic a què es contestarà, en el cas que resulte negatiu el certificat o hi haja algun impediment perquè el certificat es puga expedir.

Una vegada remesa telemàticament la sol·licitud de certificat, es rebrà aquest en el domicili indicat per correu ordinari, a on es remetrà tan ràpidament com siga possible.

Correu ordinari:

Enviant una carta al Registre Civil on conste la inscripció, en què s'haurà d'indicar clarament el nom i adreça on hem d'enviar el certificat, i s'han de fer constar en la sol·licitud les dades següents:

 • Nom, cognoms i data de naixement (a València ciutat, cas de ser anterior a l'any 1963, hauràs d'especificar l'hospital o domicili on vas nàixer).
 • Has d'indicar les dades de tom i pàgina en què estàs inscrit, les quals pots trobar al llibre de família.
 • Ens has d'indicar quin tipus de certificat vols:
  • Literal
  • Extracte
  • Per a sol·licitar el DNI (haureu de facilitar el número del DNI o preferiblement acompanyar fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant)
  • Internacional
  • Negativa (per a sol·licitar-la hauràs d'acudir personalment al Registre Civil i aportar la partida de baptisme o informe mèdic)
 • Un domicili on remetre el certificat i un telèfon de contacte, per al cas que calga aclarir alguna dada.

IMPORTANT! Has de saber...

 • Que en el cas que es tracte d'una acta reservada, només podràs sol·licitar-la acudint personalment al Registre Civil, i identificant-te amb el DNI.

Personalment:

Personant-te a les oficines del registre civil corresponent, i hauràs d'acudir amb el DNI del sol·licitant i el llibre de família. En cas de no tindre aquest hauràs de saber:

 • Nom, cognoms i data de naixement (a València ciutat, en cas de ser anterior a l'any 1963, hauràs d'especificar l'hospital o domicili on vas nàixer).
 • Ens has d'indicar quin tipus de certificat vols:
  • Literal
  • Extracte
  • Per a sol·licitar el DNI (hauràs d'aportar el llibre de família i DNI original preferiblement, o un altre document que acredite la identitat del sol·licitant.
  • Internacional
  • Negativa (per a sol·licitar-la hauran d'acudir els pares o qualsevol representant legal, i aportar partida de baptisme o informe mèdic.)